за дезинфекцију користимо линукс пингвина јер верујемо да на њему нема вируса

Пријавите се да учествујете у разговору
Balkan Fedivers

Mastodon instanca namenjena domaćoj publici