dulemars je korisnik na balkan.fedive.rs. Možete ga zapratiti ili komunicirati sa njim ako imte nalog bilo gde u fediversu.

dulemars @dulemars@balkan.fedive.rs

Ovde nema ništa!