за дезинфекцију користимо линукс пингвина јер верујемо да на њему нема вируса

Једноставно објашњена теорија струна (уз одличне илустрације):

youtube.com/watch?v=n7cOlBxtKS

Balkan Fedivers

Mastodon instanca namenjena domaćoj publici