за дезинфекцију користимо линукс пингвина јер верујемо да на њему нема вируса

Balkan Fedivers

Mastodon instanca namenjena domaćoj publici