Prikaži još

I ove nedelje14.6.2020 od 18 nastavljamo sa prezentacijama o mrežnoj zaštiti (Network Security).
Tema je Firewall - mrežni zid.
Prezentacija će biti u haklabu i na Jitsi-ju meet.jit.si/HKLBGD-Mrezna_zast
Vidimo se.

I ove nedelje14.6.2020 od 18 nastavljamo sa prezentacijama o mrežnoj zaštiti (Network Security).
Tema je Firewall - mrežni zid.
Prezentacija će biti u haklabu i na Jitsi-ju meet.jit.si/HKLBGD-Mrezna_zast
Vidimo se.

Balkan Fedivers

Mastodon instanca namenjena domaćoj publici