Запрати

Politički spektar je jedna duga kontinualna linija. Ali i pored toga što je sve dosta zamršeno i komplikovano, mislim da sam našao jedan dosta čist i čudan indikator da li vučete više levo ili desno a to je - da li volite Balaševića! Bar ovaj uzorak oko mene ima strašnu korelaciju. Change my mind:)

Пријавите се да учествујете у разговору
Balkan Fedivers

Mastodon instanca namenjena domaćoj publici